Умова використання сайту

Перед переглядом даного сайту уважно прочитайте ці умови. Якщо ви не згодні з цими умовами, не використовуйте даний сайт. Використання даного сайту, зокрема заповнення різних форм, заявок, а також замовлення Вами товарів / послуг з використанням даного сайту, означає Вашу згоду з умовами цієї Угоди.

Терміни, які використовуються в цій Угоді:

- Адміністрація - адміністрація сайту інтернет-магазину tokarev.in.ua (ФОП Токарев Н.Е., місцезнаходження: м Дніпро, вул. Караваєва, 39).

- Сайт - веб-сайт інтернет-магазину tokarev.in.ua, включаючи всі веб-сторінки; власником інтернет-магазину є ФОП Токарев Н.Е.

- Угода – дана Угода користувача.

- Продавець - юридична особа або фізична особа-підприємець, яка розміщує на Сайті інформацію про товари, які реалізує, і послуги, які пропонує. Продавцем може бути, як Адміністрація, так і будь-яка особа, якій Адміністрація сайту надала дозвіл на розміщення відомостей про товар / послугу такої особи. Найменування Продавця вказується в документах на передачу Товару Одержувачу (в акті прийому-передачі або інших документах, що підтверджують факт передачі Товару Одержувачу).

- Товар - товари, послуги, роботи, майнові права, інші матеріальні і нематеріальні об'єкти, інформація про які розміщена на Сайті.

- Користувач (Споживач) - Споживач, який переглядає інформацію на Сайті і / або замовляє та / або отримує Товари з використанням інструментів сайту. Одержувач, Платник є Користувачами.

- Замовлення - звернення Користувача через Сайт до Продавця з проханням продати товар, а також сукупність Товарів, які замовив Користувач.

- Платник - особа, яка оплачує Замовлення.

- Одержувач - особа, зазначена Платником як уповноважена отримати Товар відповідно до Замовлення. Якщо інше не зазначено в формі Замовлення, Одержувачем є Платник.

- Пропозиція - інформація, розміщена на Сайті про конкретний Товарі, який може бути придбаний Споживачем. Пропозиція включає в себе: інформацію щодо самого товару, інформацію про його ціну, спосіб оплати і доставки, а також інші умови придбання Товару Споживачем. Умови Пропозиції визначаються Продавцем. Пропозиція не є офертою, а лише інформацією про можливі умови придбання Товару.

1. Загальні умови використання Сайту.

1.1. Сайт є платформою для розміщення пропозицій про продаж Товару Продавцями.

1.2. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту, Користувач тим самим приєднується до цієї Угоди.

1.3. Адміністрація сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди. Такі зміни вступають в силу з моменту розміщення нової версії Угоди на сайті.

1.4. Пропозиція на Сайті не є офертою. Однак Користувач після ознайомлення з Пропозицією вправі зробити оферту Продавцю (Продавцям) шляхом заповнення форми Замовлення. Заповнення форми Замовлення вважається офертою Користувача Продавцю (Продавцям) на придбання Користувачем відповідного Товару на умовах, зазначених в Пропозиції.

1.5. Користувач розуміє, що його оферта перенаправляється Адміністрацією Продавцю, якого вибрала Адміністрація. Це положення ніяким чином не означає, що Адміністрація діє як агент Продавця і / або є відповідальним за виконання Замовлення Продавцем.

1.6. Оферта вважається прийнятою Продавцем, якщо останній вчинив дії, що свідчать про прийняття оферти Користувача, а саме: фактично відвантажив Товар, приступив до надання послуг або виконання робіт відповідно до умов, передбачених офертою Користувача.

1.7. Після отримання Пропоновані можливості Користувача Продавець має право запропонувати придбати Товар на інших умовах, ніж було передбачено Офертой Користувача. У цьому випадку така пропозиція вважається зустрічній офертою і має бути прийнято Користувачем. Прийняттям зустрічної оферти вважається фактичне отримання Користувачем (Одержувачем) Товару на умовах, обумовлених зустрічною офертою. Продавець має право відкликати таку зустрічну Оферту до моменту видачі Товару Покупцеві.

1.8. Достатнім доказом прийняття Пропоновані можливості Продавцем або зустрічної оферти (тобто узгодження Сторонами всіх істотних умов продажу Товару) є фактичне отримання і прийняття Товару Одержувачем.

1.9. Не вважається прийняттям Продавцем Пропоновані можливості Користувача відправка Продавцем і / або Адміністрацією засобами електротехнічної (sms-інформування, електронна пошта, телефон і т.д.) або іншого зв'язку повідомлення Продавця / Адміністрації про одержання Замовлення Користувача і / або про терміни його отримання і / або про ціну Товару. Дане повідомлення є виключно повідомленням про отримання Продавцем оферти Користувача (а не про її прийнятті) і відображає умови Оферти, яка запропонована Користувачем.

1.10. Єдиним засобом відшкодування, яке надається Користувачеві в разі невідповідності фактичних умов продажу Оферті, є надання Користувачеві (Одержувачу) права відмовитися від отримання і прийняття відповідного Товару та вимагати повернути сплачену за нього вартість, а також вартість доставки Товару до пункту видачі (якщо оплата фактично була здійснена Платником). Одержувач має право скористатися даним правом до моменту підписання документів, що підтверджують отримання Товару (зокрема документів перевізника про доставку відправлення з Товаром Одержувачу).

1.11. Моментом отримання і прийняття Товару Одержувачем є момент (в залежності від того, який момент настав раніше):

- підписання Одержувачем акту прийому-передачі Товару (або іншого рівнозначного за змістом документа, що підтверджує факт передачі Товару Одержувачу), або

- підписання Одержувачем документів перевізника, що підтверджують факт отримання відправлення, яке містило Товар, або

- фактичного отримання Одержувачем Товару і здійснення Одержувачем дій, що свідчать про прийняття Товару (Одержувач отримав товар і покинув пункт видачі товару і т.п.).

1.11.1. Моментом отримання і прийняття електронного ключа активації вважається момент надходження SMS-повідомлення з кодом активації на номер телефону, вказаний Платником (повідомлення на мобільний номер телефону або в Viber), за умови, що Одержувач не заявить письмово або усно (на гарячу лінію) про неотримання повідомлення з кодом активації протягом 5 годин з моменту його оплати.

1.12. Продавець може організовувати маркетингові та інші акції з метою популяризації Сайту і збільшення попиту на Товари. Користувач, здійснюючи замовлення Товарів на Сайті, дає свою згоду на участь у всіх акціях, які на момент здійснення замовлення Товарів проходять у Продавця, якщо умовами акції не передбачено інше. Користувач зобов'язується детально ознайомитися з усіма умовами акції, що діє на момент оформлення замовлення. Детальна інформація доступна на Сайті в розділі «АКЦІЇ». Користувач, який не бажає брати участь у діючих акціях, повинен на момент здійснення замовлення однозначно вказати те, що він не бажає брати участь у діючих акціях. Такому Користувачеві буде проданий Товар без акційних умов.

1.13. Інформація про товар.

1.13.1. Інформація про товар міститься на самому Товарі, його упаковці, в товаросупровідних документах на Товари. Інформація про товар може надаватися дистанційно (по телефону, шляхом розміщення інформації про товар на Сайті).

1.13.2. При отриманні Товару до моменту підписання документів, що підтверджують отримання Товару, Одержувач зобов'язаний ознайомитися з інформацією про товар, що міститься на товарі та / або його упаковці та / або в товаросупровідних документах. У разі необхідності отримання додаткової інформації про товар, Одержувач зобов'язаний зв'язатися з Продавцем та отримати необхідну інформацію за допомогою засобів дистанційного зв'язку до моменту прийняття Одержувачем Товару.

1.13.3. Зазначена в Пропозиції ціна на Товар є орієнтовною. Ціна на Продукт, узгоджена Сторонами відповідно до п. 1.4-1.8. Угоди, може бути змінена Продавцем до моменту видачі Товару Одержувачу.

1.13.4. У разі зміни ціни Товару в порівнянні з узгодженими Сторонами відповідно до п. 1.4-1.8. Угоди умовами, Одержувач має право відмовитися від отримання і прийняття Товару. При цьому Одержувач (Платник) має право вимагати повернення сплачених за Товар засобів, а також коштів, сплачених за доставку Товару Одержувачу. Будь-які інші компенсації (зокрема відшкодування збитків, неустойка і т.д.) Продавцем або Адміністрацією не надаються.

1.14. Обмеження відповідальності.

1.14.1. Сайт є платформою для розміщення Пропозицій Продавцями. У зв'язку з цим Адміністрація (крім випадків, коли Адміністрація є Продавцем) не несе відповідальності перед Користувачами (Платниками, Одержувачами) за виконання Замовлення Продавцями і пов'язані з цим питання, зокрема, але не обмежуючись: за відповідність умов Пропозиції фактичним умовам продажу Товарів, за відсутність Товару, за прострочення доставки Товару, за якість Товару, за належне виконання гарантійних зобов'язань Продавцями і / або виробниками тощо.

1.14.2. Зазначені в Пропозиції умови є попередніми умовами придбання Товару. Умови Пропозиції можуть змінюватися Продавцями також і після прийняття Замовлення до виконання. Конкретні умови продажу Товару Продавцями можуть визначатися і змінюватися Продавцями до моменту передачі Товару Одержувачу.

1.14.3. У разі старіння матеріалів (в т.ч. умов Пропозиції) на Сайті Адміністрація не зобов'язується оновлювати їх. Адміністрація ні за яких обставин не несе відповідальності за будь-які збитки (включаючи, але не обмежуючись, збитками від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності), що виникла внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання цього Сайту.

1.14.4. Відповідальність Продавця за зміни умов придбання Товару в порівнянні з вказаними в Пропозиції обмежується тим, що Одержувач (Користувач, Платник) має право відмовитися від придбання Товару і вимагати повернення сплачених за нього коштів (якщо вони оплачені).

1.14.5. У будь-якому випадку сума збитків (як матеріальних, так і нематеріальних), які можуть бути виплачені Користувачеві (Платнику, Одержувачу) в зв'язку з порушенням його прав при використанні Сайту (в т.ч. в зв'язку з невиконанням Замовлення або його неналежним виконанням, іншими порушеннями прав Користувача) відповідно до статті 22 Цивільного кодексу України, обмежена сумою в десять гривень.

1.14.6. На Товари, на які встановлено гарантійний строк, діють гарантійні зобов'язання відповідно до умов, зазначених в гарантійному талоні і / або в інформаційних матеріалах виробника. Якщо відповідно до законодавства України на Товар повинен бути встановлений гарантійний термін, але він не встановлений виробником, гарантійний термін на такий Товар вважається рівним трьом дням.

1.14.7. Користувач несе відповідальність за достовірність даних, зазначених у формі Замовлення. У разі, якщо неточне (неправильне) вказівку даних в замовленні призвело до додаткових витрат Продавця, пов'язаних з доставкою Товару по невірному адресою або видачу Товару неналежного Одержувачу, всі пов'язані з цим збитки та витрати покладаються на Користувача. Продавець має право утримувати суму таких збитків або витрат з сум, сплачених Платником в якості оплати Товару (проводити залік зустрічних вимог).

2. Зобов'язання Сторін.

2.1. Користувач зобов'язується уважно ознайомитися з даною Угодою. У разі незгоди з його умовами Користувач зобов'язується негайно припинити використання Сайту.

2.2. Користувач погоджується не робити дій, які можуть розглядатися як порушують українське законодавство або норми міжнародного права, в тому числі в сфері інтелектуальної власності, авторських і / або суміжних правах, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту і сервісів сайту.

2.3. Використання матеріалів сайту без згоди правовласників не допускається. Для правомірного використання матеріалів Сайту необхідне укладення ліцензійних договорів (отримання ліцензій) з Правовласниками.

2.4. При цитуванні матеріалів сайту, включаючи авторські твори, посилання на Сайт обов'язкове.

2.5. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні вступати в протиріччя з вимогами законодавства України і загальноприйнятих норм моралі та моральності.

2.6. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на сайті.

2.7. Користувач приймає положення про те, що всі матеріали і сервіси Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватися рекламою. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не несе будь-якої відповідальності і не має будь-яких зобов'язань у зв'язку з такою рекламою.

2.8. Користувач розуміє, що Продавці є окремими суб'єктами господарювання, які не підконтрольними Адміністрації. Користувач усвідомлює, що Адміністрація не має будь-яких повноважень щодо впливу на виконання Продавцями своїх зобов'язань щодо прийняття та / або виконання Замовлення, а також зобов'язань, що виникають після продажу Товару

3. Порядок обміну і повернення Товару Одержувачем (Користувачем, Платником).

3.1. Обмін і повернення Товару (в тому числі при розірванні договору купівлі-продажу) в порядку Закону України «Про захист прав споживачів» може здійснюватися за адресою: м Дніпро, вул. Караваєва, 39 (в разі, якщо така можливість визначена умовами Продавця). Користувач, зокрема, також зобов'язаний належним чином надійно упакувати відправлення зовні і всередині, щоб Товар не пошкодився в процесі транспортування.

3.2. При отриманні Товару поштою, повернення такого Товару (в тому числі при розірванні договору купівлі-продажу) здійснюється поштою, адресу доставки уточнюйте у менеджера магазину.

3.3. При обміні і поверненні Товар слід відправити в повній комплектації, приклавши до нього також наступні документи:

- Заява на обмін або повернення грошових коштів, із зазначенням причин;

- Акт прийому-передачі товару / накладна / чек від продавця (документ, який підтверджує факт придбання Товару);

- Гарантійний талон.

3.4. У разі направлення Користувачем (Споживачем) Товару, який був придбаний через Сайт, умовами Продавця передбачена можливість направлення останнім такого Товару за адресою: м Дніпро, вул. Караваєва, 39, для організації гарантійного обслуговування. Без оформленого належним чином письмової заяви з пред'явленим вимогою вважається, що такий Товар спрямований з метою передачі останнього в сервісний центр для проведення діагностики та обслуговування (усунення недоліку). При цьому обов'язковим є наявність оригіналу гарантійного талона до Товару та розрахункового документа.

3.4.1. Наведений в даному розділі порядок діє в разі, якщо умовами Продавця передбачена можливість зворотного відправлення товару за адресою м Дніпро, вул. Караваєва, 39, в тому числі для організації гарантійного обслуговування. У разі направлення Користувачем (Споживачем) товару протягом гарантійного терміну на зазначену вище адресу без оформленого належним чином письмової заяви з пред'явленими вимогами вважається, що такий товар спрямований з метою передачі останнього в сервісний центр для проведення діагностики та обслуговування (усунення недоліку). При цьому обов'язковим є наявність оригіналу гарантійного талона до товару і розрахункового документа, виданого Продавцем. Винятком є ​​відправка товару протягом чотирнадцяти днів з моменту придбання.

3.4.2. У разі відправки Користувачем (Споживачем) такого Товару на зазначену вище адресу із заявою про повернення коштів або про обмін Товару на підставі положень ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів» без документів, що підтверджують наявність істотного недоліку в Товарі (при наявності оригіналу гарантійного талона та розрахункового документа, виданого Продавцем), вважається, що Користувач (Споживач) згоден на передачу такого Товару до сервісного центру для з'ясування наявності у Товару істотного недоліку. У разі такого напрямку Товару на підставі положень ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів» із заявою про обмін Товару або повернення грошових коштів з посиланням на наявність нестачі в роботі Товару вважається, що Користувач (Споживач) згоден на передачу такого Товару до авторизованого сервісного центру для визначення наявності істотного недоліку в Товарі. У разі, якщо наявність істотного недоліку не буде підтверджено уповноваженим сервісним центром, вважається, що Користувач (Споживач) згоден на безкоштовне усунення виявленого недоліку (за умови підтвердження гарантійного випадку). Термін сервісного обслуговування: 14 днів з моменту отримання Товару уповноваженим сервісним центром і 10 днів - термін транспортування, якщо інше письмово не погоджено з Користувачем (Споживачем).

3.4.3. Для мінімізації ризиків випадкового пошкодження Товару при пересиланні продавцеві, Користувач (Споживач) повинен описати зовнішній вигляд Товару перед такою відправкою разом з представником перевізника, шляхом складання відповідного акту. У разі необхідності з'ясування проблем в роботі Товару в телефонному режимі з Споживачем може уточнюватися інформація про наявний недолік.

3.4.4. Споживач дає свою згоду на отримання електронних повідомлень з розгляду його звернення на вказану ним адресу електронної пошти та / або за допомогою засобів мобільного зв'язку і / або за допомогою месенджерів (Telegram, Viber), які прив'язані до номера телефону, зазначеного Споживачем (Користувачем) в заяві або в іншому документі. Такі повідомлення вважаються належним інформуванням споживача.

3.5. Користувач (Споживач) зобов'язаний оглянути товар разом з розрахунковим документом при отриманні замовлення (посилки) в присутності представника перевізника, в тому числі і при отриманні товару, який повернувся після гарантійного обслуговування. Претензії Користувача (Споживача) до Продавця щодо товару, отриманого через кур'єрську службу (Нова Пошта, Міст Експрес і т.д.) з приводу товарного або зовнішнього вигляду (пошкодження), виявлені при отриманні товару, повинні бути зафіксовані Користувачем (Споживачем) разом з представником кур'єрської служби шляхом складання письмового документа, в якому відображаються виявлені пошкодження. В інших випадках, претензії щодо пошкодження товару в процесі транспортування пред'являються безпосередньо перевізнику.

4. Персональні дані.

4.1. Оформляючи Замовлення на Сайті tokarev.in.ua і / або проставляючи галочку у відповідному полі на сайті tokarev.in.ua перед заповненням своїх персональних даних Користувач дає свою згоду Адміністрації на збір і обробку (накопичення, зберігання, адаптування, відновлення, використання, поширення , знеособлення і знищення) зазначених їм даних, а саме: прізвище, ім'я, по батькові; електронна пошта; номер телефону; адреса; дата і місце народження; ідентифікаційний номер; громадянство; наявність пільг; відомості про реєстрацію в якості фізичної особи-підприємця; відомості про шлюб; відомості про доходи та витрати; місце роботи і посада; стаж роботи; дата і причини звільнення з попередніх місць роботи; відомості про отримання пенсій; сімейний стан; майновий стан (наявність нерухомого та / або рухомого майна); місце фактичного проживання; місце проживання за державну реєстрацію; дані паспорта (номер, серія, ким і коли виданий); дані про дітей, в тому числі усиновлених; інші дані, з метою забезпечення реалізації відносин купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері реклами і маркетингових досліджень, а також дає свою згоду на передачу (поширення) його даних ТОВ «НОВА ПОШТА» (ЄДРПОУ 31316718), іншим транспортно -експедиторські і кур'єрським організаціям, будь-яким Банкам і / або фінансовим установам, ПрАТ "ПФ України" КОД ЄДРПОУ (14333937) для обробки інформації про надання та отримання телекомунікаційних послуг, дозвіл на обробку персональних даних (відомостей і сукупностей відомостей про мене) в Базі персональних даних «Клієнти» Приватного акціонерного товариства «ПФ України» (далі - Товариство), власником якої є вказане Товариство, і іншим третім особам (без обмеження) на розсуд ФОП Токарев Н.Е. Дане положення діє без обмеження терміну дії.

4.2. Джерелом збору персональних даних є інформація, безпосередньо і добровільно надана Користувачем.

4.3. Власником наданих Користувачем персональних даних є ФОП Токарев, місцезнаходження: м Дніпро, вул. Караваєва, 39. База персональних даних «Клієнти» знаходиться за адресою ФОП Токарев Н.Е., місцезнаходження: м Дніпро, вул. Караваєва, 39.

4.4. Суб'єкт персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», має право: знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) власника чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом; отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; на доступ до своїх персональних даних; отримувати не пізніше, ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, обробляються чи зберігаються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; пред'являти вмотивоване вимога власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; пред'являти вмотивоване вимога щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником і розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду; застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди; відкликати згоду на обробку персональних даних; знати механізм автоматичної обробки персональних даних; на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

5. Інші умови.

5.1. Користувач має право призначити Одержувачем придбаного Товару третя особа. В цьому випадку Одержувач зобов'язаний вказати в формі Замовлення дані, необхідні для ідентифікації отримувача і доставки йому Товару. На відносини сторін, в такому випадку, поширюються положення ст. 636 Цивільного кодексу України.

5.2. Для видачі Товару Одержувачу останній зобов'язаний пред'явити при отриманні Товару документ, що засвідчує особу (паспорт).

5.3. При отриманні Товару Одержувач зобов'язаний розписатися в документах, що підтверджують отримання Товару.

5.4. Всі можливі суперечки, що випливають з цієї Угоди або пов'язані з ним, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

5.5. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрації Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою.

5.6. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або не підлягає примусовому виконанню не тягне недійсності інших положень Угоди.

5.7. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-ким з користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права зробити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав на які охороняються відповідно до законодавства матеріали Сайту. Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх.

Користувацька угода (редакція з січня 2021р.)